درخواست و پیگیری اجرا

بازسازی ساختمان و نوسازی ساختمان


 مقدمه : 

کیفیت و شکل و ظرافت محل سکونت از جهات مختلف بسیاری مهم است و جامعه بشری همواره در ارتقاء کیفیت محل زندگی خود کوشیده است.به همین علت علم ساختمان و معماری هم  گسترش یافته و سبک و سیاق زندگی را متحول کرده است. تغییر و تحول در محل سکونت را میتوان در دو دسته تقسیم کرد،

 1. تخریب و نوسازی ساختمان
 2. باز سازی ساختمان و نوسازی ساختمان

در این مقاله به بررسی مقوله دوم ، بازسازی و و نوسازی فضای موجود میپردازیم.

  

ضرورت بازسازی ساختمان  و نوسازی ساختمان  موجود

 

در بسیاری از موارد امکان تخریب و نوسازی وجود ندارد که دلایل آن را میتوان به شرح زیر دانست: 


 • مسایل اقتصادی و محدودیت های مالی: تخریب و نوسازی مجدد بنا طبیعتا مخارج سنگین و خارج از توان مالی بسیاری مالکین را دارد

 

 • محدویتهای شهر سازی: تخریب و نوسازی در بسیاری از ساختمانهای شهری یه دلیل محدودیت ارتفاع ، رواداریهای شهرداری و ... امکان پذیر نیست.


 • سختی کار و زمان بر بودن تخریب و نوسازی: اصولا تخریب و نوسازی مجدد زمان بر است و از حوصله بسیاری از مردم خارج است

 

 • عدم توافق و هماهنگی بین مالکین: در پروژه تخریب و نوسازی معمولا تعداد مالکین درگیر کار متعدد است و هماهنگی و توافق ساخت و ساز دشوار است. در بسایری از موارد عدم توافق ساخت حتی با یک مالک درگیر پروژه منجر به توفق کار خواهد شد.

 

 • توجیه اقتصادی: در بسیاری از موارد تخریب و نوسازی توجیه اقتصادی ندارد و با برآورد اولیه به این نتیجه خواهیم رسید که تخریب و نوسازی نهایتا موجب ضرر و زیان مالی خواهد شد.

 

 • توجیه فنی: در کشورهای پیشرفته تخریب و نوسازی به شکلی که در کشور ما انجام میشود وجود ندارد. اصولا بسیاری از ساختمانهای موجود عمر مفید بسیار زیادی دارند و از نظر فنی و سازه ای قابلیت استفاده دارند و تخریب و نوسازی لازم نیست که باید در این زمینه بازبینی کلی در سیاست نوسازی شهری شود. بنا بر این در اکثر موارد تخریب ساختمان موجود باعث اعمال بار مالی بیهوده به جامعه میشود.

 

بنا بر این در بسیاری موارد بهترین گزینه برای افراد برای تحول در ساختمان بازسازی و نوسازی وضع موجود است.

 
 

 

مزیتهای بازسازی سا ختمان و نوسازی ساختمان در وضع موجود

 

نظر به موارد یاد شده مزیتهای بازسازی ساختمان  و نوسازی ساختمان را میتوان به شکل زیر بیان کرد:

   

 •    صرفه اقتصادی: بازسازی ساختمان میتواند در لولهای مختلفی انجام گردد و با توجه به توان مالی مالک و کارفرما قابل تغییر است. به دلیل استفاده بهینه  از شرایط و سازه موجود ، میزان هزینه به حد اقل خود میرسد و با اولویت بندی در آیتمهای  بازسازی و مدیریت مالی درست میتوان هزینه کار را متناسب با بودجه کارفرما تنظیم کرد.

 

 •    تعامل سریع و راحت با شهرداری: به دلیل اینکه بازسازی اصولا تغییرات اساسی در ساختمان ندارد و فرم اصلی ساختمان حفظ میشود به ندرت مشکلات شهر سازی و ایرادات شهرداری بوجود می آید و کار با سرعت و راحتی بیشتری نسبت به تخریب و نوسازی پیش میرود.

 

 •    سرعت و سادگی: زمان اجرای بازسازی نسبت به نتیجه حاصله، کوتاه است. برای مثال زمان لازم برای بازسازی متعارف یک آپارتمان حدودا 100 متری کمتر از یک ماه است.

 

 •    وحدت مدیریت: در پروسه بازسازی ساختمان ، به دلیل اینکه تعداد مالکین کم است و اصولا یک شخص حقوقی یا حقیقی تصمیم گیرنده است، مدیریت و اجرا ساده تر خواهد بود و نیاز به هماهنگی با مالکین متعدد نیست.

 

 

 •    توجیه اقتصادی: درسیستم بازسازی ساختمان یا نوسازی ساختمان در وضع موجود، با وجود اینکه هزینه زمانی و مالی نسبتا کمی دارد ، ولی ارزش افزوده زیادی برای ساختمان موجود حاصل میکند و در زمان کوتاه تحول زیادی در قیمت ساختمان صورت میگیرد و این بدانمعنی است که بازسازی توجیه اقتصادی مناسبی دارد.

 •    توجیه فنی: بازسازی اصولی و مهندسی ساختمان باعث افزایش ایمنی و کیفیت فنی ساخت شده و میتواند باعث تایید استحکام بنا و معماری گردد.

 

مراحل بازسازی ساختمان یا نوسازی ساختمان قبل از اجرا :

 

اگر بازسازی ساختمان به صورت اصولی و مهندسی نباشد نتیجه حاصله چشم گیر نبوده و گاهی باعث ایجاد خسارت و دوباره کاری می گردد ویا از لحاظ فنی مهندسی مورد تایید نخواهد بود.

شرکت مهندسی ایران لوتوس با در اختیار داشتن مهندسین با تجربه ، مراحل انجام کار را به صورتی طراحی و اجرا می کند که بهترین نتیجه با توجه به سلیقه و توان مالی کارفرما حاصل گردد. مراحل بازسازی به شرح زیر است:


 •    امکان سنجی و برآورد اولیه: در این مرحله ، امکان سنجی و برآورد هزینه اولیه صورت میگیرد و با مشورت کارفرما عملیات مورد نیاز و هزینه تقربی پروژه توسط کارشناسان مربوطه صورت میپذیرد

 •    تهیه نقشه های وضع موجود: در این مرحله نقشه های ازبیلت موجود از کارفرما دریافت میگردد و در صورت موجود نبودن نقشه های ازبیلت ، شرکت ایارن لوتوس اقدام به تهیه نقشه موجود معماری و برق  و تاسیسات میکند.

 

 •    طراحی نقشه های اجرایی: این مرحله تایین کننده کل روند پروژه است. به این شکل که مهندسین ایران لوتوس در تعامل کامل با کارفرما نقشه معماری جدید را تهیه کرده و به تایید کرفرما میرساند. در این مرحله نوع مصالح و کیفیت مورد نظر کارفرما تایین شده و هزینه ها اجرا مشخص میگردد.


 •    انعقاد قرارداد: پس از تهیه نقشه ها و هزینه ها ، قرارداد بین شرکت و کارفرما منعقد میگردد و کلیه جزعیات اجرایی و مالی به تایید دو طرف میرسد

 

 •    اجرای پروژه بازسازی: در این مرحله بر اساس جزعیات موجود در قرارداد شرکت ایران لوتوس بازسازی ساختمان را طبق جدول زمانبندی قرارداد انجام میدهد. اجرای پروژه بازسازی عموما طبق مراحل زیر خواهد بود: 


مراحل اجرایی بازسازی و نوسازی


    الزامات تاسیسات برقی و مکانیکی : در بازسازی ساختمان  در اولین مرحله تاسیسات برقی و مکانیکی ، مورد بررسی قرار میگیرد و تمهیدات لازم برای شروع پروژه ، مانند قطع گاز و برق و آب ساختمان، برق کشی  لوله کشی مناسب برای اجرا و غیره انجام میگردد.

تخریب: میتوان گفت حساس ترین قسمت اجرا تخریب موارد مورد نیاز است، در این مرحله ایمنی و تعامل با همسایگان بسیار مهم است.

در صورتی که این مرحله به خوبی صورت گیرد ، مراحل بعدی کار با راحتی بیشتری صورت میگیرد ولی در صورت تخریب غیر اصولی مشکلات فراوان درحین کار و نیز در مراحل بعدی گریبان گیر مجریان و کارفرما خواهد شد.


سفت کاری: همان گونه که مشخص است مراحل اجرا در بازسازی ساختمان شبیه به تخریب و نوسازی کامل است. اولین کار بعد از تخریب دیوار چینی و پارتیشن بندی و ترمیم دیوارهای موجود طبق نقشه مصوب است.عملیات سفت کاری شامل دیوار چینی جدید، ترمیم و تعمیر دیوارها و پارتیشن ها ، نصب فریم و چهارچوب، ، تعویض در و پنجره است.

دیوار چینی در بازسازی: در دیوار چینی و تغییر پاتیشن، باد اصول مهندسی و مباحث ملی ساختمان مد نظر قرار گیرد در غیر اینصورت به دلیل وجود دیوارهای با عمر و متد مختلف ، و به هم خوردگی یکپارچگی ساخت، و یا ایرادات احتمالی در دیوارهای قدیمی، ممکن است مشکلات فنی و ایمنی بوجود آید. برای مثال ممکن است در قسمت تلاقی دیوار جدید و قدیمی، چفت و بست طبق مقرارات ساختمان صورت نگیرد ، و یا اینکه رواداریهای زلزله در دیوار قدیمی مد نظر قرار نگرفته باشد و نهایتا عملیات فاقد وجاهت فنی گردد. بنا بر این لزوم نظارت مهندسی در این مرحله بسیار حایز اهمیت است.

تعویض پنجره: تعویض پنجره از دو حیث دارای اهمیت است،1-الزامات معماری 2-الزامات فنی که در ادامه توضیح میدهیم.

   الزامات معماری: در نقشه معماری جدید طبیعتا شکل و رنگ و اندازه در و پنجره مشخص گردیده و تعویض و نصب با کیفت در و پنجره جدید از موارد مهم معماریو هندسه ساخت دارد.

·  الزامات فنی: تعویض پنجره علاوه بر الزامات معماری، باعث جلوگیری از اتلاف انرژی میگردد که در طی دوره بره برداری موجب صرفه اقتصادی است و همچنین تهویه مطبوع مناسب را حاصل میگردد. همچنین باعث حذف سر و صدا و نفوذ گرد و خاک شده که موجبات آسایش بیشتر را فراهم می آورد ، لذا تعویض پنجره به جهت زیبایی و فنی و همچنیت توجیه اقتصادی در کلیه موارد بازسازی توصیه میگردد.

توضیح : لازم به ذکر است که در بیشتر مواقع تعویض پنجره نیاز به تخریب ندارد. 

تعویض در ورودی:

یکی از مهمترین آیتمهای بازسازی، در ورودی است، درب ورودی جنبه زیبایی و مهماری اهمیت فراوان دارد زیرا اولین نمای از یک آپارتمان یا واحد در ابتدای ورود ، درب ورودی است، لذا انتخاب درست درب ورودی میتواند ارزش افروده برای ساختمان داشته باشد.

علاوه بر این در بحث ایمنی ، نصب دربهای ضد سرقت مناسب مورد توصیه فراوان است.

گروه مهندسین شرکت لوتوس در زمینه تعویض در و پنجره ، با در نظر گرفتن جدیدترین متد معماری و فنی ، و استفاده از مجریان مجرب ، بهترین پیشنهادات را به کارفرمایان محترم در این زمینه ارائِه خواهند داد.

 


تاسیسات در بازسازی ساختمان:

 

تغییر در تاسیسات در بازسازی و نوسازی وضع موجود در اغلب موارد اجتناب ناپذیر است، به طور کلی تاسیسات ساختمان بد دلیل اینکه در کار مدفون می گردد باید با دقت زیادی انجام شود، زیرا در صورت ایراد پس از اجرا، اصلاح موارد تاسیساتی دشوار و هزینه بر خواهد بود علاوه بر این مشکلات تاسیساتی ممکن است بعد از گذر زمان نمایان گردد، لذا صحت و کیفت کار تاسیسات بازسازی ساختمان بسیار مهم و تعیین کننده است.

تاسیسات ساختمانی به دو گروه برقی و مکانیکی تقسیم  می گردد،

     تاسیسات برقی در بازسازی و نوسازی ساختمان: اجرای تاسیسات برقی با توجه به نقشه های مصوب و قبل از شروع تخریب آغاز می گردد، و نهایتا تا انتهای پروژه با نصب کلید و پریز و روشنایی پایان می پذیرد. در واقع یکی از مهمترین آیتمهای ایمنی مربوط به تاسیسات برقی است. اولین کارقبل از تخریب قطع برق و ایجاد شریان برقی برای عملیات اجرایی میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی


نظر شما

نظرهای شما و پاسخ های ادمین

ارتباط از طریق شبکه های اجتماعی

mobile     ارتباط مستقیم